Preverjanje znanja A015
 

Preverjanje znanja A015 vaja 5


Kot zapiši v stopinjah: 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli