Preverjanje znanja A015
 

Preverjanje znanja A015 vaja 8


Stranice trikotnika so v razmerju 2 : 5 : 4, njegov obseg pa meri 5,5 cm.


Kako dolge so stranice danega trikotnika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli