Preverjanje znanja C015
 

Preverjanje znanja C015 vaja 2


Dano je zaporedje


  • Zapišite naslednja dva člena in izračunajte dvajseti člen.

  • Kolikšna je vsota prvih tridesetih členov tega zaporedja?

  • Kateri člen je enak 296?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli