Preverjanje znanja pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje znanja pred 1. šolsko nalogo vaja 5


Na sliki je graf funkcije . Presečišča grafa funkcije in koordinatnih osi so točke s celoštevilskimi koordinatami.

  • Zapiši definicijsko območje, zalogo vrednosti, ničli in začetno vrednost funkcije .

  • Analiziraj omejenost, naraščanje/padanje, sodost/lihost, ničle, začetno vrednost funkcije .

  • Nariši graf funkcije . Analiziraj tudi funkcijo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina