Preverjanje znanja pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje znanja pred 1. šolsko nalogo vaja 6


Dana je funkcija .

  • Nariši graf funkcije .

  • Zapiši definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije .

  • Zapiši funkcijski predpis inverzne funkcije za funkcijo .

  • Nariši graf funkcije (v isti koordinatni sistem kot graf funkcije ).

  • Računsko preveri, ali je funkcija soda, liha oziroma nič od tega.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina