Preverjanje znanja pred pisno nalogo
 

Preverjanje znanja pred pisno nalogo vaja 8


V razredu je 9 fantov in 8 deklet. Na koliko načinov lahko izberemo:


  • četverico?

  • četverico, v kateri je natanko 1 fant?

  • Kolikšna je verjetnost, da bo v izbrani peterici, vsaj 1 dekle?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli