Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo vaja 3


Dokaži, da

  • je razlika kvadratov dveh zaporednih lihih naravnih števil deljiva z 8.

  • je vsota treh poljubnih sodih števil sodo število.

  • velja 5|10.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina