Preverjanje znanja zaporedja
 

Preverjanje znanja zaporedja vaja 1


Dano je zaporedje s predpisom .


  • Zapiši prve štiri člene tega zaporedja.

  • Nariši graf tega zaporedja.

  • Ali zaporedje narašča ali pada? Dokaži.

  • Izračunaj količnik in sedmi člen tega zaporedja.

  • Izračunaj vsoto prvih desetih členov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli