Približki in napake
 

Približki in napake vaja 11


Pri meritvah sobe pravokotne oblike smo dobili za stranice naslednje rezultate: in .


a) Izračunajte površino tal sobe.


b) Izračunajte, za koliko je izračunana površina sobe negotova in nato rezultat površine sobe smiselno zaokrožite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej