Približki in napake
 

Približki in napake vaja 10


Dva učenca sta se odločila, da bosta izračunala velikost slike pravokotne oblike. Prvi učenec je večkrat izmeril oddaljenost spodnjega roba slike od tal in dobil , drugi učenec pa je izmeril oddaljenost zgornjega roba slike in dobil . Izračunajte površino slike ter zapišite absolutno in relativno napako rezultata. Rezultat zaokrožite glede na število števk.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej