Primer A
 

Primer A vaja 2


Na sliki je narisan trikotnik ABC. Označi stranice ter prezrcali čez točko S trikotnik ABC v trikotnik A'B'C'.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar