Primer A
 

Primer A vaja 4


Poenostavi izraze in rezultat razstavi:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar