Primer A
 

Primer A vaja 4


Reši neenačbo in rešitev zapiši z intervalom: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar