Primer A
 

Primer A vaja 4


Skiciraj trikotnik ABC ter na skici označi notranje in zunanje kote.

Naj bo in .

Kota spremeni v stopinje na stotinko stopinje natančno in izračunaj manjkajoče kote.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar