Primer A
 

Primer A vaja 5


Razstavi in okrajšaj ulomka: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar