Primer A
 

Primer A vaja 7


Reši enačbo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar