Primer B
 

Primer B vaja 3


Izračunaj vrednost izraza: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar