Primer B
 

Primer B vaja 6


Določi kvadratno funkcijo, katere graf ima teme v točki in poteka skozi točko .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar