Primer B
 

Primer B vaja 2


Določi enačbo premice skozi točko , ki bo pravokotna na premico ter jo zapiši v implicitni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar