Primer B
 

Primer B vaja 5


Nariši skico in nato s šestilom in ravnilom konstruiraj trikotnik ABC s podatki: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar