Primer B
 

Primer B vaja 6


Reši enačbo : 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar