Primer C
 

Primer C vaja 1


Izračunaj največji skupni delitelj D(a,b) in najmanjši skupni večkratnik v(a,b)

števil 520 in 364.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar