Primer C
 

Primer C vaja 1


Izračunaj ničle, teme in začetno točko kvadratne funkcije ter nariši graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar