Primer C
 

Primer C vaja 3


Reši enačbo : 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar