Primer C
 

Primer C vaja 1


Določi enačbo premice skozi točko , ki bo pravokotna na premico ter jo zapiši v odsekovni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar