Primer C
 

Primer C vaja 3


Romboid ima diagonali e = 7 cm in f = 5 cm, kot φ med diagonalama pa meri 75°.

Izračunaj

  • stranico a

  • ploščino S.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar