Primer C
 

Primer C vaja 7


Določi kvadratno funkcijo, katere graf ima teme v točki in seka ordinatno os pri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar