Primer C
 

Primer C vaja 5


Polmer očrtanega kroga 18-kotniku meri 16 dm.

Izračunaj

  • stranico a

  • notranji kot

  • ploščino .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar