Primer C
 

Primer C vaja 7


Trikotnika ABC in A'B'C' sta podobna. Vrednosti podatkov na skici so v cm.

Izračunaj manjkajoče podatke:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar