Primer C
 

Primer C vaja 3


Reši neenačbo in rešitev zapiši z intervalom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar