Poklicna matura 2006, zimski rok
 

Poklicna matura 2006, zimski rok vaja 12


Na skici je trikotnik ABC.
  • Izračunajte dolžino stranice in kot . Velikost kota zapišite v stopinjah in minutah.


  • Izračunajte ploščino trikotnika. Rezultat zaokrožite na natančno.


  • Izračunajte površino in prostornino prizme, katere osnovna ploskev je dani trikotnik, njena višina pa je 1 m.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.