Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 17


Z višine 40 m vržemo navpično navzdol kamen z začetno hitrostjo 2 m/s. Istočasno vržemo drugi kamen navpično navzgor s hitrostjo 34 m/s. Kolikšna je hitrost obeh kamnov, ko sta na enaki višini?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana