Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 6


V kolikšnem času telo med prostim padanjem doseže končno hitrost 40 m/s? Kako globoko ja padlo. Začetna hitrost telesa je 0.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana