Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 13


Padalec skoči iz letala in dve sekundi prosto pada. Nato odpre padalo in hitrost se mu v 4 s zmanjša na 2 m/s. Kolikšna je bila njegova hitrost, preden je odprl padalo? Kolikšen je bil pojemek po odpiranju padala? Iz katere minimalne višine mora skočiti padalec, da bo doskočil s hitrostjo 2 m/s?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana