Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 10


Kamen vržemo navzdol z višine 60 m. Kolikšna mora biti njegova začetna hitrost, da bo padel na dno v 3 s? Kolikšna pa je njegova končna hitrost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana