Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 11


V 40 m globok vodnjak vržemo kamen z začetno hitrostjo 4 m/s. Čez koliko časa slišimo pljusk vode, če je hitrost zvoka 340 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana