Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 12


Kroglo izstrelimo navpično navzgor. Na tla pade čez 6 s. Kolikšna sta bili začetna in končna hitrost krogle in kako visoko je poletela.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana