Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 7


Roža pade iz okenske police vrhnjega nadstropja stolpnice. Opazujemo jo, ko pada mimo našega okna. Okno je visoko 1,6 m. Roža pada mimo okna 0,1 s. Kolikšna je hitrost rože ob zgornjem in spodnjem robu okna? Iz kolikšne višine, glede na zgornji rob okna, je padla roža?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana