Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 8


Tovornjak vozi s hitrostjo 72 km/h proti mostu. Z mostu, ki je visok 25 m, spustimo predmet. Kolikšna mora biti razdalja tovornjaka od mostu, da bo predmet padel ravno na tovornjak? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana