Prosti pad in navpični met
 

Prosti pad in navpični met vaja 1


Podani so grafi gibanja za tri telesa. Kateri graf bi lahko predstavljal prosti pad? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana