Priprava na 1. pisno nalogo
 

Priprava na 1. pisno nalogo vaja 1


Imamo raztopine žveplove kisline , z masnim deležem 30%. Gostota raztopine je . Izračunaj masno in množinsko koncentracijo te raztopine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mojca Tolar