Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 4


Ugotovi, ali našteta gibanja opisuje prvi Newtonov zakon. Odgovor utemelji.

  • Bojan enakomerno vijuga po snežni strmini.

  • Dežne kapljice padajo z neba s hitrostjo 8 m/s.

  • Otroci na vrtiljaku se vrtijo s stalno hitrostjo.

  • Potniško letalo leti po premem tiru in s stalno hitrostjo nad Atlantikom.

  • Kamen pada proti tlom iz višine 10 m.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana