Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 14


Telo drsi enakomerno in premočrtno s hitrostjo 3 m/s. V nekem trenutku začneta na njega delovati dve pravokotni sili velikosti 4 N - glej sliko. Kako se spremeni hitrost gibanja? Kakšno silo bi morali dodati obema silama, da se bo ohranila hitrost in smer gibanja?



 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana