Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 10


Janez vleče sanke pod kotom glede na vodoravno podlago. Sila trenja med sanmi in snegom je 42 N. S kolikšno silo jih vleče, da se gibljejo enakomerno? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana