Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 11


Tine vleče klado s silo 30 N pod kotom 45° glede na vodoravno podlago. Sila trenja je 21 N. Teža klade je 40 N, podlaga pa deluje na klado s silo 19 N. Nariši vse sile v merilu. Ugotovi, ali 1. Newtonov zakon opisuje gibanje klade. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana