Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 6


Klado v obliki kvadra enakomerno vlečemo po mizi tako, da se giblje enakomerno in premočrtno. Vlečna sila je 4 N. Teža klade je 6 N. V merilu nariši vse sile, ki delujejo na kvader.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana