Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 8


Na telo delujeta dve sili, 80 N in 60 N. Sili oklepata kot . Dodaj tretjo silo tako, da se bo telo gibalo enakomerno in premočrtno. Kako velika je ta sila? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana