Prvi Newtonov zakon
 

Prvi Newtonov zakon vaja 13


Kroglica se enakomerno in premočrtno kotali po ravni podlagi s hitrostjo 2 m/s - slika A. V nekem trenutku pričneta nanjo delovati dve nasprotno usmerjeni, enako veliki sili, vsaka 3 N - slika B. Kako se bo gibala kroglica po začetku delovanja sil? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana