Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 10


Izračunaj konstanto ob vzpostavitvi ravnotežja, če:

v 3 L posodo vnesemo 0,76 M nitrozil klorid , Ko se vzpostavi ravnotežje, pa je njegova koncentracija 0,6 M. Reakcija razpada tega plina je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK