Osnovni računi za ravnotežne reakcije
 

Osnovni računi za ravnotežne reakcije vaja 11


Izračunaj konstanto ob vzpostavitvi ravnotežja, če:

v 2 L posodo vnesemo 1,2 mol metana in 3,6 mol vodne pare. Po vzpostavitvi ravnotežja pa se v posodi nahaja 1,8 mol vodika . Reakcija je sledeča: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK